V. 3.1.0

KulturUngdom och Folk och Kultur i partnerskap för att lyfta unga kulturskapare

Folk och Kultur satsar på ungas skapande och konst och ingår ett partnerskap med den ideella föreningen KulturUngdom. Med kanalen “Unga avtryck” lyfter Folk och Kultur och KulturUngdom gemensamt ungas röster, skapande och samhällsengagemang.

Folk och Kultur håller sitt årliga kulturpolitiska konvent i februari 2021. Det nya digitala formatet möjliggör fler och nya typer av partnerskap. Ett exempel är partnerskapet som nu ingåtts mellan den ideella föreningen KulturUngdom och Folk och Kultur. Tillsammans kommer de nu skapa en kanal, “Unga avtryck” som under konventet ska lyfta konst skapat av unga från Västra Götaland. Kanalen kommer bestå av diverse verk, kortfilmer, poesiläsning, scenkonst, redesign och samtal. Innehållet kureras av KulturUngdom och tittaren kommer vägledas genom sändningen av Jennie Hilli Sjöqvist, krönikör för KulturUngdom.

Utgångspunkten för partnerskapet är att använda kulturen som verktyg för att på ett tydligt sätt illustrera hur ungas skapande bidrar till samhällsutvecklingen. Syftet är att innehållet ska nå de många makthavare som deltar under Folk och Kultur – och låta dem få upp ögonen för den kraft unga besitter och förstå värdet av att involvera dem i beslut och processer.

– Kultur som fenomen kan förena människor och korsa gränser, skapa förståelse, tolerans och leda till dialog och bildning. Genom att ge plats för ungas konst- och kulturskapande på riktigt och i alla nivåer verkar vi på KulturUngdom för ett samhälle och en tillvaro där unga röster inte bara utvecklar framtidens kultur utan är viktiga aktörer här, nu, säger säger Elin Åström, konsulent på KulturUngdom inom konst och slöjd och samordnare för projektet Avtryck.

– Vår ambition har alltid varit att lyfta ungas röster, skapande och kraft. Så när KulturUngdom kom till oss med denna idé var det något vi självklart ville inkludera i konventet 2021. Vi ser att partnerskapet, som är helt i linje med vår värdegrund, kommer bidra till att höja konventets kvalitet. Kanalen “Unga avtryck” visar på styrkan i ungas röster och kreativitet, säger Linde Sjöstedt, projektledare och initiativtagare, Folk och Kultur.

KulturUngdom
KulturUngdom är en ideell förening som backar, synliggör och utvecklar initiativ kring eget skapande, projekt och arrangemang av och med unga mellan 13-30 år i Västra Götaland. Sedan starten 1994 arbetar vi med att främja kulturutövares och arrangörers rättighet till inflytande och delaktighet i kulturlivet. Vilken konstform du än sysslar med och i vilken form och storlek du än vill att den ska ta sig uttryck, så erbjuder vi samarbeten, nätverk och kontakter lokalt, nationellt och internationellt. Vi stöttar också med marknadsföring, kulturstödet K-Pengar och teknik.

Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer. Folk och Kultur är den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. 2021 blir Folk och Kultur ett digitalt konvent och erbjuds kostnadsfritt för alla besökare.

Presskontakt:
Kimberley Torchia
kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in