V. 3.1.1

Folk och Kultur blir digitalt konvent 2021

2020-09-15

Vikten av kulturpolitiska samtal och möten har aldrig varit större i en tid då konsten och kulturen har drabbats hårt av effekterna av Covid-19. Folk och Kultur tror på den breda dialogen inom alla politikerområden och erbjuder, för fjärde året i rad, en tvärsektoriell nationell plattform med nytänkande i fokus. Därför ställer Folk och Kultur om till ett digitalt konvent och sänder från Eskilstuna i februari 2021. Den digitala formen och programmet planeras just nu och kommer att presenteras på www.folkochkultur.se under hösten. 

– Den regionala kulturen betyder så mycket för Sveriges kulturliv och för människors vardag runt om i landet. Jag ser fram emot att Folk och Kultur blir av även nästa år, om än digitalt. Vi behöver dessa mötesplatser, för tillsammans arbetar vi för att Sverige fortsatt ska vara en kulturnation att räkna med, säger Amanda Lind, kultur- och demokratiminister.

– Det kulturpolitiska samtalet är viktigare än någonsin, och jag kan inte nog understryka betydelsen i att kunna möta varandra för dialog och inspiration. Därför är vi glada att kunna presentera Folk och Kultur som ett digitalt konvent 2021. Även i den nya formen hoppas vi på ett brett engagemang och samarbete med alla som är intresserade av att bidra, säger Robert Uitto, styrelseordförande för Kulturlyftet.

Den digitala formen och programmet arbetas nu fram och kommer att presenteras på www.folkochkultur.se under hösten. Precis som tidigare är Eskilstuna värdstad och Folk och Kultur kommer att genomföra sändningar från staden. 2022 siktar Folk och Kultur på att återigen hålla ett fysiskt konvent och fortsätta vara den ledande mötesplatsen för kulturpolitiska och tvärsektoriella samtal.

Presskontakt:
Kimberley Torchia
kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Folk och Kultur 2021
När: vecka 6, 2021
Var: digitalt, mer information presenteras på www.folkochkultur.se under hösten
Vad: Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer. Folk och Kultur är den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. 2021 blir Folk och Kultur ett digitalt konvent.

Ladda ner pressbilder här.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in