V. 3.1.1

Programsläpp Folk och Kultur 2021

För fjärde året arrangerar Folk och Kultur ett kulturpolitisk konvent – den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen, i år digitalt 10-12 februari. Med 140 arrangörer, 10 teman med 250 programinslag i flera kanaler markeras vikten av konsten och kulturpolitiska samtal under tre dagar. H.K.H. Kronprinsessan Victoria är konventets officiella beskyddare.

EU-kommissionär Mariya Gabriel, med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, statsminister Stefan Löfven (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) invigningstalar. Centerpartiets partiledare Annie Lööf och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar deltar med visionära framtidsspaningar och Sveriges regionala kulturchefer delar med sig av vad som händer i deras respektive region.

Med fem kanaler kategoriserade efter tio teman – barn och unga, demokrati, digitalisering, framtid, hållbarhet, inkludering, inspiration, kulturarv, kulturpolitik och nordiskt perspektiv presenteras ett brett konstnärligt program och djupgående kultur- och samhällspolitiska samtal med omställning och nytänkande i fokus. I år manifesteras “Musikens år 2021” och riksdagens talman Andreas Norén (M) samtalar med Kungl. Musikaliska Akademiens preses Susanne Rydén om musiken som demokratisk kraft med anledning av akademiens 250-årsjubileum.

– I år har vi ett helt enastående program och vi är begeistrade över den mångfald som finns, men också handlingskraften som vår bransch visar i en extremt utsatt tid. Även om vi är många som hade önskat att kunna mötas ansikte mot ansikte, har tekniken möjliggjort att vi kan samtala, mingla och känna pulsen från vår livestudio på Scenkonst Sörmland och Munktellstaden i Eskilstuna. De bidrag som våra arrangörer och partners medverkar med visar på ett kongenialt samspel mellan bredd och spets, såväl som form och innehåll; nu rör sig kulturbranschen gemensamt #framåt, säger Linde Sjöstedt, projektledare Folk och Kultur.

Folk och Kultur har bjudit in regeringens särskilde utredare Linda Zachrison, tillförordnad myndighetschef Jenny Johannisson från Myndigheten för Kulturanalys och kulturkonsult Eric Sjöström på uppdrag av Stockholms stad, att presentera deras respektive uppdrag för kulturens återstart under och efter pandemin. Internationella inblickar ges av Nordisk Kulturkontakt om hur pandemin har påverkat Norden och Svenska Institutet om medier i världen, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Konventets ambition har alltid varit att lyfta ungas röster och skapande; KulturUngdom och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer visar på styrkan i ungas kraft och kreativitet. Samtliga sändningar är öppna för allmänheten.

Presskontakt:
Kimberley Torchia
kimberley.torchia@folkochkultur.se
070-265 56 22

Folk och Kultur
Folk och Kultur är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer. Folk och Kultur är den ledande mötesplatsen för konstens och kulturens betydelse i demokrati- och samhällsutvecklingen. Konventet hålls i Eskilstuna i februari varje år sedan 2018. År 2021 blir Folk och Kultur ett digitalt konvent och programmet erbjuds kostnadsfritt för alla besökare.

Arrangörer och initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd i samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland.

Folk och Kultur 2021 genomförs med stöd av Kulturrådet och Postkodstiftelsen och årets partners: Columbird, designbyrån Tegel och Hatt, Föreningen Svenska Tonsättare, Gislaveds kommun, KulturUngdom, Kungliga Musikaliska Akademien, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, Projekt Nexus, Sensus studieförbund och Skara kommun. Folk och Kultur möjliggörs även med stöd av Folk och Kultur Vänner.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in