V. 2.1.7

Kultur på varje ort? Turnésystem och nationella samarbeten

Hur ser planer och visioner ut i praktiken? Hur bygger vi hållbara strukturer för turnerande av musik, dans och teater i hela Sverige? Under en timme samtalar våra gäster kring utvecklingen av nationella turnéstrukturer, utmaningar och möjligheter och vikten av samarbeten på nationell och interregionala nivåer. Medverkar gör Dansnät Sverige, Riksteatern och På turné, tre turnéorganisationer med helt olika strukturer. Frågor och aspekter som diskuteras är vilka förutsättningar som krävs från statlig sida för att samarbete och nätverk kan utvecklas för att sprida så mycket kultur som möjligt. Hur kan kommuner, institutioner och civilsamhälle svara upp mot behoven? Hur bidrar ett ökat turnerande till kulturell återväxt och ökad kvalitet?

MEDVERKANDE: Eyrun Thorhallsdottir - ordförande Dansnät Sverige och danskonsulent på Kultur i Väst, Magnus Aspegren - VD Riksteatern, Stefan Holmström - nationell samordnare På Turné, Veronica Lamppa Lönnbro - Enhetschef Konstarter och regional utveckling, stf generaldirektör.

Moderator: Julia Sundberg - verksamhetskoordinator på ccap. Julia har tidigare arbetat som verksamhetsutvecklare för dans på Riksteatern och som nationellt sakkunnig inom dansområdet på Kulturrådet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!