V. 2.1.5

Är kulturvärlden emot förändringar?

Kulturvärlden protesterar. Handlar det om en ovilja till förändring? Eller handlar det om att kulturvärlden ständigt måste vara på sin vakt mot försämringar? Kultursektorn är en personalintensiv bransch och svår att effektivisera. Vad händer när resurserna inte ökar i samma omfattning som löneökningar. Till slut blir effekten att kulturen måste minska personalstyrkan. Kultursektorn kan inte självklart öka produktiviteten på samma sätt som till exempel tillverkningsindustrin. Hur ska vi se på kulturen? Ska den få kosta eller ska vi acceptera att personalintensiva branscher måste dra ner på produktionen i förhållande till andra branscher som är enklare att effektivisera? Kan krav på effektiviseringar inom kultursektorn ha en innovativ och utvecklande? Kan kulturen arbeta på ett annat sätt då det ställs krav på besparingar? Ett samtal om kulturens förutsättningar i en tid av hårdare konkurrens med andra offentliga utgifter.

MEDVERKANDE: Lars-Fredrik Andersson - Universitetslektor vid Enheten för ekonomisk historia, Mikael Brännvall - VD på Svensk Scenkonst och Maria Jansén - Sveriges Museer.

Moderator: Kerstin Brunnberg

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!