V. 2.1.5

Att göra saker inhouse eller anlita en utomstående expert/konsult?

Vilka är fördelarna och nackdelarna med att använda egen personal kontra att anlita utomstående kompetens för vissa uppgifter? En del branscher tar oftare in konsulter medan andra gör det mesta själva. Ta del av erfarenheter från Nilsson & Månsson där Erica och Alexandra gått från att jobba i offentlig kultursektor till att driva eget aktiebolag inom kulturbranschen. En erfarenhet som väckt tankar om hur en kan göra nytta på riktigt men också om svårigheter och glädjeämnen med att använda sin kreativitet på nya sätt.

MEDVERKANDE: Erica Månsson - VD Nilsson & Månsson, Alexandra Nylén - senior rådgivare Nilsson & Månsson, Peter Högberg - ledamot i kommunstyrelsen, kulturutskottet i Vimmerby kommun och ordförande i Länsmusiken i Kalmar län.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!