V. 2.1.7
Jonas Jörneberg
Foto: Jonas Jörneberg

Barnen som sviks av kulturpolitiken

De nationella kulturpolitiska betonar barns och ungas rätt till kultur. Trots detta finns det många elever som inte får se en enda teater- eller dansföreställning under hela sin skoltid. Skillnaderna mellan skolor, mellan kommuner, mellan regioner är mycket stora. I grannlandet Norge lyckas kulturpolitiken garantera alla barn scenkonstupplevelser under skoltiden. Varför kan Norge, men inte vi? Vad kan vi lära av den norska modellen? Ett seminarium om den ojämlika scenkonsten i skolan. Seminariet arrangeras gemensamt av Svenska ASSITEJ, Teatercentrum, Danscentrum och Länsteatrarna.

MEDVERKANDE: Sverker Härd - direktör på Myndigheten för Kulturanalays, Ådne Sekkelsten - verksamhetsledare på Scenekunstbruket, Ledamöter av Riksdagens kulturutskott.

Moderator: Gunilla Kindstrand.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!