V. 2.1.5
Ermelinda Ranalli
Foto: Ermelinda Ranalli

Barnkonventionen ÄR lag – så här jobbar vi i Malmö!

I Malmö stad har kulturförvaltningen tagit ett stort och brett grepp kring barnrätten. En tvärgående fokusgrupp med representanter från förvaltningens olika verksamheter arbetar sedan ett år med att genomlysa förvaltningens gemensamma resurser utifrån ett barnrättsperspektiv. Vi tar just nu fram en kulturell allemansrätt, ett basutbud för och med barn och unga i Malmö. Under 2019 utbildades all personal i kultur- och fritidsförvaltningarna, politikerna i kulturnämnden samt alla förvaltningens chefer i barnrätt. Hela fokusgruppen är på plats och berättar om utmaningar och möjligheter i vårt arbete och den förflyttning vi gör!

MEDVERKANDE: Hanna Sjöberg - avdelningschef och processägare, Maria Hörman Sällberg - barnrättssamordnare, Magnus Ekwall - enhetschef och Ulrika Renström - strateg, Malmö Kulturskola, Maria Ragnarsson och Athanasios Patsias - enhetschefer Biblioteken i Malmö, Petter Björkstrand - enhetschef Malmö stadsarkiv, Camilla Bengtsson- planeringssekreterare stabsavdelningen, Sofia Landström - museiintendent Malmö Konstmuseum, Suzanne Edlom - museipedagog Malmö Museer, Minna Ågren -  kultursekreterare Kulturarrangemang och mötesplatser.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!