V. 2.1.5

Bilden av landet – om hur livet utanför storstäderna bevakas

Medielandskapet har förändrats i grunden de senaste åren. Antalet lokalredaktioner har minskat och många kommuner saknar i dag en permanent bemannad redaktion. På flera orter saknas dessutom bankkontor, polis och affär. Vilket ansvar har medierna som sammanhållande kraft i samhället när andra gemensamma strukturer försvinner? Välkommen till Sveriges Radios frukostseminarium som tar upp frågor om vilken bild av landet utanför storstäderna det är som träder fram i riksrapporteringen. Vilket ansvar tar medier för att spegla hela landet och minska klyftan mellan stad och land? Och vad händer med självbilden och förtroendet för samhället när bevakningen av det egna närområdet minskar?

 

MEDVERKANDE:

Paneldeltagare tillkommer.

Moderator: Erik Blix.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!