V. 2.1.5

Bottendöd eller kulturell glöd? Syresätt kulturen!

De nationella kulturpolitiska målen antogs av riksdagen 2009 och ska vägleda kulturpolitiken i kommuner och regioner. De säger att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Särskilt betonas civilsamhällets roll för ett vitalt kulturliv som ska främja allas rätt till kulturupplevelser, bildning och möjligheten att utveckla sina skapande förmågor. Tio år har gått sedan målen antogs, men trots detta går utvecklingen trögt. Kulturen tillkommer fortfarande främst dem som har hög inkomst och de som bor i storstäder.Det är dags att syresätta det ideella kulturlivet! Annars riskerar resultatet bli en utbredd bottendöd som rubbar hela det kulturella ekosystemet.

MEDVERKANDE: Moderator: Gunnar Ardelius - Verksamhetschef Ideell kulturallians.

Panel: Karin Inde - MAIS - Musikarrangörer i samverkan, Greta Burman - Förbundschef Sveriges Konstföreningar, David Samuelsson - Generalsekreterare Studieförbunden, Calle Nathanson - vd Folkets Hus och Parker, ordförande Ideell kulturallians.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!