V. 2.1.7
Andreas Hellberg
Foto: Andreas Hellberg

Demokrati, delaktighet & rock’n’roll

Myndigheten för Kulturanalys konstaterar i sin rapport att det kulturpolitiska målet om allas delaktighet tyvärr inte uppnås – utom inom ett område: den egenutövande kulturen som finns inom bl a studieförbunden, där musiken är allra störst. Studieförbunden är basen i svenskt musikliv och avgörande för de senaste decenniernas stora musikframgångar. Men musikcirklar leder inte bara till att du lär dig spela, de är också en skola i demokrati. Trots detta har de kommunala anslagen till studieförbunden stadigt skurits ned de senaste 25 åren. Vad krävs av kulturpolitiken på olika nivåer för att uppnå delaktighetsmålet? Vilka konsekvenser får fortsatta nedskärningar? I seminariet varvas samtal med livemusik med medlemmar ur bandet Among Lynx.

MEDVERKANDE: Johan Söderman - professor i barn- och ungdomsvetenskap, folkbildningsforskare, Göteborgs universitet, Ebba Ringborg - utredare, Studieförbunden, Moa Brandt - musiker, Among Lynx, Elin Öberg - musiker, Among Lynx, Sara Thorstensson - utvecklingsansvarig Kultur, Studieförbundet Bilda.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!