V. 2.1.7
Alexander Farnsworth
Foto: Alexander Farnsworth

Den fria konsten är hotad – hur kan den skyddas?

Strax före jul presenterade 17 företrädare för olika kulturorganisationer, i en debattartikel i Dagens Nyheter (16 december), förslaget att låta utreda hur kulturen kan få ett starkare skydd i lagen med utgångspunkt i att konstens frihet är hotad.

Under senare år har den så kallade principen om armlängds avstånd vid ett flertal tillfällen satts ur spel. Det har framför allt skett på kommunal nivå med exempel i bland annat Sölvesborg och Nacka, utifrån både byråkraters och politikers beslut. Diskussionen om principen om armlängds avstånd och hur den ska upprätthållas har varit intensiv i medier och debatter.

Är konstens frihet verkligen hotad? Vad tyder i sånt fall på det? Vad är skillnaden mot tidigare decenniers övertramp av principen om armlängds avstånd? Om det finns ett hot, är lagstiftning rätt väg att gå?

MEDVERKANDE:

Magnus Aspegren vd Riksteatern, Anna Serner vd Svenska filminstitutet, Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker, Sofia Lenninger f.d. kultur- och bibliotekschef i Sölvesborg, Christer Nylander (L) ordförande kulturutskottet och Lawen Redar (S) 3:e vice ordförande kulturutskottet.

Moderator: Gunnar Ardelius

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!