V. 2.1.5

Ett förändrat konstfält: överlevnadsstrategier och motstånd

Hur har de senaste årens politiska utveckling i Europa påverkat situationen för mindre aktörer inom konstfältet och hur hänger de samman med andra politiska inskränkningar? Vilka allianser behöver etableras för att säkra inte bara konstens handlingsutrymme, utan allas demokratiska rättigheter? Presentationen utgår från det arbete som gjorts av nätverket AOOO som initierats av Art Lab Gnesta och Konstfrämjandet. Nätverket samlar små och självorganiserade konstaktörer i Norden för att tillsammans med kollegor från andra delar av världen utveckla strategier för att stärka vår gemensamma motstånds- och handlingskraft. Föreläsningen presenteras av Nordisk Kulturkontakt som är en institution under Nordiska ministerrådet som arbetar för att förstärka det nordiska samarbetet inom konst- och kulturfältet.

MEDVERKANDE: Sebastian Dahlqvist - Art Lab Gnesta, Caroline Malmström - Art Lab Gnesta, Ola Kellgren - Nordisk Kulturkontakt, Alfiero Zanotto - Nordisk Kulturkontakt.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!