V. 2.1.7
FailCamp@FolkochKultur
Foto: FailCamp@FolkochKultur

FailCamp@FolkochKultur

Ibland inträffar det som inte får hända. Ibland går det att leva med att något gick fel; vi bryter ihop och går vidare. Eftersom vi lever i en kultur där framgång uppmärksammas och belönas tas dock inte alla typer av erfarenheter till vara. Varför är det så svårt att dela med sig av alla erfarenheter? Att våga lyfta fram det som inte riktigt blev som planerat kan ge nya kunskaper och nya ingångar till nya projekt och ge utveckling av helt andra verksamheter och sammanhang. Misslyckandet blir då en metod för lärande och verksamhetsutveckling. På ett Fail Camp identifierar deltagarna tillsammans vilka gemensamma nämnare som finns när det kommer till ”misslyckanden” undersöker hur erfarenheter kan omsättas i nya kunskaper.

MEDVERKANDE: Peter Alsbjer - Regionbibliotekarie, Biblioteksutveckling Region Örebro län, Linda Berg Ottoson - Utvecklingsledare, bibliotek, Biblioteksutveckling Region Örebro län.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!