V. 2.1.7

Filmkultur odlar engagemang för hållbarhet!

Film påverkar människor; den låter oss byta perspektiv och identifiera oss med andra; den får oss att lyssna med alla sinnen. Film rör och berör. Ordet kultur härstammar från latinets ”cultivare” – att odla – och FilmCentrum odlar hållbart. Med 17 utvalda som filmer belyser och ger sammanhang åt de 17 globala målen skapar FilmCentrum engagemang för hållbarhetsfrågor. Samtliga filmer har dessutom handledningsmaterial och frågeställningar att arbeta vidare med. Använd kraftfull, berikande och uppskattad kultur för att ge näring åt vår tids viktigaste frågor! Välkommen att följa med på klimatsmart resande!

MEDVERKANDE: Nina Rahm - Projektkoordinator Films For Future, Erik Lundqvist - Filmpedagog.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!