V. 2.1.5

Fokus tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet

Kulturskoleklivet – statens satsning på kompetensförsörjning till kulturskolan diskuterar en hållbar kulturskolepolitik där samverkan är ledordet mellan kommunal, regional och statlig nivå. Samlad mobilisering mot en hållbar infrastruktur för kulturskolan som ska klara sitt nya viktiga uppdrag; att bredda och utveckla så att fler barn och unga får tillgång till en inkluderande kulturskola av hög kvalitet i så väl djup som bredd. För alla barns rätt till kultur i hela landet. Röster från barn, forskare, kulturskola, lärosäten bjuder in till kulturpolitisk dialog. Kom och bidra till demokratiutveckling med barnen och konsten i fokus!

MEDVERKANDE: Beata Alving - Prefekt, Stockholms konstnärliga högskola, Camilla Sarner - projektledare, Göteborgs universitet, Ian Plaude – rektor, SMI, Lena Hallabro – utbildningskoordinator, Lunds universitet, Sofia Cedervall - Adjunkt i drama, Stockholms universitet, Torgny Sandgren - generalsekreterare Kulturskolerådet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!