V. 2.1.7

Folkbildning, demokratins självförsvar – panelsamtal

Kunskap är en bärande del för demokratin och folkbildningen är demokratins självförsvar. Samtidigt som rösträtten firar hundra år i Sverige, utmanas det demokratiska folkstyret. Det utmanas av falska nyheter, virala lögner och misstro till politiker. Samtidigt minskar anslagen till folkbildningen på många håll lokalt i landet. I en tid där information, sann som falsk, sprids stort och snabbt krävs kompetenta medborgare. Vilka blir konsekvenserna när människors möjligheter till folkbildning begränsas? Välkomna till ett panelsamtal om folkbildningens hot och möjligheter i vår tid.

MEDVERKANDE: Fredrik Pettersson - Ombudsman ABF Sörmland, Lawen Redar (S) - 3:e vice ordförande riksdagens kulturutskott, Conny Brännberg KD - vice ordförande beredningen för kultur och fritid SKL.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!