V. 2.1.5

Försoning och det goda samtalet

Två år har gått sedan de många uppropen mot sexuella trakasserier världen över. Svensk Scenkonst och Teaterförbundet för scen och film fortsätter det partsgemensamma arbetet för att skapa arbetsplatser, fria från alla former av trakasserier. Ett viktigt verktyg för vägen framåt är dialogen. När allvarliga händelser inträffar på en arbetsplats blir det goda samtalet än viktigare. Vad är försoning och reparativ rättvisa samt hur kan dessa tankar och modeller användas inom scenkonsten. Frågor som samtalet kommer att kretsa kring är: • Vad innebär egentligen försoning? • Vad är egentligen reparativ rättvisa? Hur hänger dessa begrepp ihop? • Varför är detta framkomliga vägar? • Vilka förutsättningar behöver vara på plats för att starta ett arbete med försoning? • Hur kan denna metod användas inom scenkonsten? • Finns några begränsningar? Vad gör man om inte alla är redo? Kan man ”tvinga” på en organisation denna metod?

MEDVERKANDE: Jan Olof Fors - präst, Susanna Dahlberg - vd, Regionteater Väst, Pontus Plaenge - skådespelare och regissör.

Samtalsledare: Carin Khakee - sekreterare i den partsgemensamma Kommissionen mot sexuella trakasserier inom scenkonsten

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!