V. 2.1.5

Framgångsrik utveckling av de Kulturella och Kreativa Näringarna

Hur kan en kommun eller region framgångsrikt utveckla de Kulturella och Kreativa Näringarna? Detta seminarium belyser KKN från ett drivkraftsperspektiv som skär tvärs genom SNI-koderna. Vad innebär det att de är en hybrid mellan kultur och näringsliv som både involverar regional utveckling och kulturpolitik? Följ med från EUs analyser till tillämpningen av Värdemetoden, en affärsutvecklingsmetod för kreatörer och entreprenörer. Få en introduktion till Passionsekonomin och undersök hur dess grundprinciper kan öka KKNs självfinansiering och bidrag till den hållbara utvecklingen. Hur kan insatser och stödstrukturer se ut? Kan vi driva fram en nationell strategi som gynnar utveckling, konst och kultur i hela landet?

MEDVERKANDE: Linda Kowalski Nordfors är konstnär, entreprenör och affärsutvecklare. Hon driver sedan 18 år Sveriges första konstbyrå och är en uppskattad föreläsare och rådgivare inom KKN sedan 2008. Idag är hon engagerad i Folk och Kulturs utvecklingsgrupp, designar en ekoby och skriver på boken ”Passionsdriven ekonomi - den roligaste vägen till ett hållbart samhälle".

MEDARRANGÖRER: Mikael Törmä - stabs- och planeringschef Kultur & Utbildning, Region Sörmland, Magnus Nilsson - strateg Näringsliv, Hållbar Regional Utveckling, Region Sörmland, Mikael Palo - kultur - & utbildningschef, Region Sörmland.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!