V. 2.1.5

Framtidens kompetensförsörjning – livslångt lärande i en föränderlig omvärld

Kulturakademin utförde tillsammans med Rasmussen Analys en bred och fördjupande studiesom syftade till att kartlägga och analysera de kompetensutvecklings behov som finns bland professionella utövare och verksamheter inom Scenkonst, Musik och Audiovisuella media. Hur vill yrkesutövare ta del av lärandet? Är digitalt lärande lika attraktivt som det traditionellt analoga? Vilka kompetensområden anser yrkesutövarna och arbetsgivarna behöver förstärkas ytterligare i det framtida landskapet. Med utgångspunkt av studien vill Kulturakademin forma sitt utbud långsiktigt för att möta upp branschernas framtida behov av kompetensförsörjning. Resultatet och analys av studien redovisas under seminariet.

MEDVERKANDE: Peter Hiltunen - Verksamhetschef Kulturakademin,  Sofia Rasmussen - VDRasmussen Analys AB.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!