V. 2.1.5
José Figueroa
Foto: José Figueroa

Går demokrati och en fri kultur att förena?

Går det att förena en demokratiskt beslutad kulturpolitik med idén om att kulturen ska vara fri? Exemplen är många när politiken tar ställning. Vi har en filmpolitik och via Svenska Filminstitutet väljer konsulenter de projekt som beviljas stöd. Står filmen fri? Nyligen har det funnits diskussioner i flera kommuner om den lokala kulturpolitiken ska vara mer vägledande när det gäller de konstnärliga uttrycken. I samband med en konstfestival i Nacka fanns riktlinjer för konstens utformning och i Sölvesborg har en uppmärksammad policy antagits som motverkar inköp av samtidskonst. Till det kommer arkitekturen som ständigt tvingas förhålla sig till bygglovsprocesser. Är det möjligt att förena en fri kultur med demokrati? Och om inte, är det ens önskvärt med en fri kultur?

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!