V. 2.1.7
Fritidspedagoger i Halland på filmkurs testar greenscreen
Foto: Fritidspedagoger i Halland på filmkurs testar greenscreen

Hur gick det för filmen i kommunernas Kulturskolor?

Nu fortsätter arbetet som startade med filmpedagogiskt utvecklingsarbete i kulturskolorna. Nu är det fritidsledare som vill lära sig för att kunna handleda barn och unga med film. VAD behöver fritidsledarna lära sig och i sedan sin tur lära ut när det gäller film och rörlig bild 2020? Och HUR? Och - hur gick det med det filmpedagogiska arbetet i kulturskolorna? Hur har det gått för lärosätena som nu startat utbildningar för filmpedagoger? Hur ser infrastrukturen ut för filmen som konstform i en kommun? Hur samverkar kommuner, regioner och statlig nivå? Vi tar avstamp ur några praktiska erfarenheter och exempel. Medverkar gör Laholm och Varbergs kommun, representanter från Filmregionerna, Akademin Valand och Svenska Filminstitutet.

MEDVERKANDE: Mickael Jönsson - fritidsledare, Varbergs kommun, Fredrik Olsson - medielärare/tf enhetschef, Kulturskolan Laholm, Anna Eriksson - film, filmutvecklare, Gunnel Nelzén - filmkonsulent, Scenkonst Sörmland/Film i Sörmland, Linda Sternö - Forum för Visuell Praktik - Akademin Valand, Anna Öst - filmpedagog, Annika Gillegård - ansvarig regioner/barn och unga, Svenska Filminstitutet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!