V. 2.1.5

Hur påverkas demokratin när visioner ersätts med rädsla?

Kultur är otroligt viktigt för en livaktig demokrati eftersom kultur innebär att människor kan uttrycka sina visioner, tankar och känslor på olika sätt. Det skapas mötesplatser där människor kan komma samman. Att människor möts och kommer samman IRL (=i verkliga livet) är ett fundament för en hållbar och välmående demokrati.Visioner skapar hopp och mod. Många människor upplever idag en stor politisk rädsla och otrygghet. I workshopen utforskar vi hur kulturen genom visioner, hopp och mod kan motverka och ersätta denna rädsla och otrygghet.Vi lyfter fram inspirerande exempel. Vi pratar om vad som skapar rädslan och vad som händer när vi ersätter rädslan med engagemang och visionärt arbete.Utifrån ovanstående samtal och diskussioner skapar vi tillsammans konkreta tips på hur jag som enskild individ kan jobba med att stärka demokratin i min privata vardag, i min yrkesroll, i mina föreningsengagemang, i mina politiska uppdrag. 

MEDVERKANDE: Workshopen leds av Kinna Skoglund som har varit engagerad i och jobbat med frågor runt mänskliga rättigheter och demokrati inom idéburen sektor i ca 35 år. Hennes utgångspunkt för en hållbar demokrati är ett samhälle för och av alla där mod, hopp och visioner står i centrum. Kinna Skoglund står även bakom initiativ och driv av folkrörelserna #vistårinteut samt #röstamermänskligt.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!