V. 2.1.7

Hur talar man med ungdomar om kulturarv?

I Kulturmiljölagens första paragraf står: ”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. ”Går det att ta ansvar utan att veta för vad och utan att vara tillfrågad? Skulle inte tro det. Eskilstuna kommun har precis tagit fram ett nytt kulturmiljöprogram. En del av projektet är att förankra programmet hos kommunens invånare. De vanligaste förankringmetoderna vänder sig mest till vuxna. Men det är de som är ungdomar idag som alldeles snart kommer ha huvudansvaret för kulturmiljön. Hur ska vi nå dem? Under tre veckor sommaren 2019 prövade Julia Göransson, Eskilstuna stadsmuseum, en förankringsmetod tillsammans med en grupp ungdomar i området Fröslunda. Vad tyckte ungdomarna?

MEDVERKANDE: Anna Götzlinger - stadsantikvarie, Eskilstuna stadsmuseum, Eskilstuna kommun, Julia Göransson - bebyggelseantikvarie, Västmanlands läns museum, tidigare Eskilstuna stadsmuseum.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!