V. 2.1.5

KKN inom Regionsamverkan Sydsverige

För att på bästa sätt stimulera de kulturella kreativa näringarna är det av största betydelse att ansvariga politiker och tjänstepersoner inom både kultur- och näringslivsområdet samverkar regionalt och kommunalt. Inom Regionsamverkan Sydsverige samverkar sex regioner inom många områden. Vi har arrangerat återkommande utbildningar för våra kommunala kultur- och näringslivschefer för att dessa ska samverka och tillsammans bygga kunskap om de kulturella kreativa näringarna. På seminariet berättar vi om vår senaste utbildning, ger exempel på vilka resultat den har gett i regionalt och kommunalt perspektiv samt sätter in de kulturella kreativa näringarna i ett näringslivspolitiskt perspektiv.

MEDVERKANDE: Representanter från Regionsamverkan Sydsverige, kommun och företagare.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!