V. 2.1.7
Jenny Sunesson (HOME Red raggar)
Foto: Jenny Sunesson (HOME Red raggar)

Konstnärlig forskning på gång!

Under rubriken Konstnärlig forskning på gång! presenterar tre av våra forskare sin pågående forskning: Maria Johansson, professor i skådespeleri, utforskar i sin forskning hur skådespelare hanterar viljan att å ena sidan bli sedd i sitt yrke och å andra sidan att vara betraktad och bedömd. Jan Rosén, lektor i cirkus, arbetar i sin forskning med att utforska hur man kan skapa ny akrobatik och koreografi inom koreansk språngbrädeteknik och hur det påverkar presentationen av denna cirkusdisciplin. Jenny Sunesson, lektor i audiell media, undersöker i sin forskning hur en konstnärlig ljudpraktik kan omformas till ett praktiskt verktyg som gör det möjligt för samhällen utanför de urbana maktstrukturerna att utforska alternativa verkligheter och strukturer inom ramen för sin hembygd. Varmt välkommen att lyssna, uppleva, ställa frågor och reflektera tillsammans med oss!

MEDVERKANDE: Maria Johansson - Professor i skådespeleri, Stockholms konstnärliga högskola, Jan Rosén -  Lektor i cirkus, Stockholms konstnärliga högskola,  Jenny Sunesson -  Lektor i audiell media, Stockholms konstnärliga högskola.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!