V. 2.1.7

Kultur – när pengarna sinar?

Rapporten Kulturanalys 2019 som publicerats under året är Myndigheten för kulturanalys årliga bedömning av kulturens utveckling i relation till de nationella kulturpolitiska målen. I rapporten bedömer Kulturanalys att kulturpolitiken på flera områden inte fört kulturområdet närmare de nationella kulturpolitiska målen. Vid detta seminarium diskuterar vi de ekonomiska förutsättningarna för offentligt finansierade verksamheter att utföra sina uppdrag och svara upp mot målen. Vi diskuterar utifrån följande frågor: 

  • Det ekonomiska utrymmet är snävt och framtiden osäker. Hur hanterar vi en snävare ekonomi? Vilket ansvar har olika politiska nivåer?
  • Är kultursamverkansmodellen ett redskap eller ett hinder?
  • Vilka argument finns för ekonomiskt stöd, i synnerhet när konkurrensen mellan olika politikområden hårdnar?

MEDVERKANDE:

Christer Nylander - Ordförande Kulturutskottet (L), Conny Brännberg - Ordförande Kulturnämnden Västra Götalandsregionen, Lars Stjernkvist - Kommunalråd Norrköping (S), Lawen Redar - Tredje vice ordförande Kulturutskottet (S), Robert Uitto - Ordförande Utvecklingsnämnden Region Jämtland Härjedalen, Sverker Härd - Myndighetschef Kulturanalys.

Moderator: Karin Dalborg

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!