V. 2.1.5

Kultur och bildning i samhällsbygget

Bildning är som demokrati – när vi inte längre kan ta den för given blir den högintressant. Forskaren och författaren Sverker Sörlin, aktuell med boken ”Till bildningens försvar. Den svåra konsten att veta tillsammans”, inleder med en inspirationsföreläsning om kulturens och bildningens roll samhällsbygget. Sedan följer ett panelsamtal mellan chefer från Samverkansrådet, som med utgångspunkt i föreläsningen lyfter fram utmaningar och möjligheter. På vilket sätt har bildningsbegreppet betydelse för statens samverkan med regioner, kommuner och andra samhällsaktörer? Hur kan vi samverka för att fortsatt vara relevanta? Vi avslutar med en öppen frågestund där publiken ges möjlighet att ställa frågor till Samverkansrådet. Samtalet filmas och teckenspråktolkas. 

MEDVERKANDE: Sverker Sörlin - idéhistoriker och författare, Magnus Aspegren - Riksteatern, Staffan Forssell - Kulturrådet, Karin Grönvall - Kungliga biblioteket, Jörgen Peters - Länsstyrelsen i Hallands län, Friedrike Roedenbeck - Nämnden för hemslöjdsfrågor, Anna Serner - Filminstitutet, Anna Söderbäck - Konstnärsnämnden, Karin Åström Iko - Riksarkivet
Moderator: Ingrid Elam, författare och kritiker.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!