V. 2.1.5

Kulturella och kreativa näringar och näringspolitiska medel

CreARTive Sveriges inkubatorer för konst och kreativa näringar, arrangerar samtal om de näringspolitiska insatsernas relation till KKN och de konstnärliga disciplinerna. Sektorn kulturella och kreativa näringar (KKN) är, gällande BNP, lika stor som jordbrukssektorn. De konstnärliga disciplinerna definieras som kärnan i KKN som de övriga branscherna i sektorn är beroende av. Hur får KKN-sektorn del av de näringspolitiska insatserna? Ska hela KKN-sektorn omfattas av dem? Behöver det näringslivsfrämjande systemet utvecklas för att främja KKN-sektorn, eller tvärtom? Program: creARTive berättar om sitt arbete. Överblick av relationen mellan kulturella och kreativa näringar och de näringspolitiska medlen. Panelsamtal med berörda parter.

MEDVERKANDE: Representanter för creARTive: Martin Q Larsson - ordf. Klump Subtopia, Peter Gahnström, Sara Lönnroth - Transit Kulturinkubator, Anne-Sofie Ericsson, Emelie Johansson - SITE. I panelen deltar regional beslutsfattare, forskare inom KKN, professionella konst- och kulturutövare samt representant från näringspolitisk myndighet.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!