V. 2.1.7
Emelie Asplund
Foto: Emelie Asplund

Kulturens värde och sociala effekter

Kulturförvaltningen i Göteborgs stad har som en förberedelse för den kommande revideringen av stadens Kulturprogram tagit fram en rapport om Kulturens värde och sociala effekter. Här presenteras ett ekologiskt perspektiv på kultur som kan lösa den vanliga motsättningen mellan kulturens egenvärde och dess instrumentella värden. Seminariet presenterar och diskuterar rapporten. Kan kulturens egenvärde, dess instrumentella värden och institutionella värden samspela och stärka varandra? Vilka av dessa värden kan beläggas och i så fall hur? Vad går att mäta? Vilka andra sätt för att indikera att kultur har efterfrågade sociala effekter finns? Vilka olika roller har konstnärer, konstverk, kulturarv, kulturpolitik i skapandet av goda sociala effekter? Hur kan vi prata med folk utanför kultursektorn om kulturens värden? Välkomna till ett öppet samtal om kulturadministrationens våda och nytta.

MEDVERKANDE: Författare Klas Grinell, utvecklingsledare vid kulturstrategiska avdelningen, och docent i idéhistoria. Dessutom medverkar Maria Jacobsson från Sveriges Kommuner och Regioner samt Saadia Hussein, konstnär, konstnärlig ledare och konstpedagog som arbetat med kollektiv konst och demokrati, tillgänglighet, yttrandefrihet och delaktighet. Samtalet modereras av Joakim Albrektson, kulturstrategisk chef vid Kulturförvaltningen Göteborgs stad.

Ta del av rapporten Kulturens värde och sociala effekter.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!