V. 2.1.7

Kulturmiljö – så mångas ansvar

Kulturmiljölagen gör gällande att vi alla delar ansvaret för kulturmiljön vilket är väl i linje med det kulturpolitiska målet att kulturen ska prägla samhällets utveckling. Kulturmiljöarbetet har, till skillnad från andra kulturområden, också en etablerad samverkan med en rad aktörer utanför kulturområdet. Samtidigt är det inte alltid tydligt vilken genomslagskraft kulturmiljöarbetet har haft i samhällsutvecklingen då uppföljningen av arbetet och ansvaret saknar systematik. Seminariet lyfter därför frågor som:

  • Finns det framgångar på kulturmiljöområdet som borde fångas upp av den övriga kulturpolitiken?
  • Vad innebär en genomslagskraft i samhällsutvecklingen och vad är det som är vinsterna med så mångas ansvar?
  • Hur kan samverkan formeras för att möjliggöra en systematisk uppföljning?

MEDVERKANDE:

Louise Schlyter - ordförande länsstyrelsernas Kulturmiljöforum, kulturmiljöchef Länsstyrelsen i Stockholms län, Sophia Laurin - Departementsråd Kulturdepartementet, Suzanne Pluntke - Kulturmiljöexpert och samordnare Gestaltad livsmiljö, Boverket, Malin Weijmer - Utredare Kulturanalys, Sverker Härd - Myndighetschef Kulturanalys. Moderator: Ylva Blank. 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!