V. 2.1.6

Landsbygdens levande kulturliv

Tid för en ny syn på kulturpolitiken? En aktuell rapport visar att kulturutbudet på landsbygden är sårbart och beroende av ett fåtal aktörer. För att uppnå kulturpolitikens mål om ett varierat utbud i hela landet behöver politiken kompletteras med föreningsdriven kultur. Men då måste perspektivet på vad som är kulturliv vidgas. Seminariet vill ifrågasätta en kulturpolitik som i stor utsträckning definieras av stödet till institutioner och tillgång till olika uttrycksformer. Ett varierat kulturliv handlar också om olika aktörer, hur vi bedömer kvalitet och betydelsen av människors delaktighet. Det handlar också om att ifrågasätta normer om centrum och periferi.

MEDVERKANDE: Kulturminister Amanda Lind, Malin Weijmer - utredare Myndighetens för kulturanalys, författare till rapporten Kulturens geografi, Terese Bengard - verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Jan Nordwall - generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund

Moderator: Gunilla Kindstrand

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!