V. 2.1.7

Litteratur är väl ingen konst

Runt om i landet pågår en rad regionala satsningar för att stärka litteraturen som konstform. En mängd litteraturutredningar har genomförts, bl a i Kalmar län. I dess kölvatten har litteraturutvecklare och i vissa fall kommun- och regionförfattare anställts. Litterära sällskap har väckts till liv och nya litterära scener etableras. I diskussionerna ställs ofta kulturpolitikens deltagarperspektiv mot konstpolitikens fokus på det konstnärliga och de professionella utövarna. Men vad händer om vi istället ser på litteraturen ur ett både-ock perspektiv? Kan litteratur ens vara konst utan läsare som rör sig i texter och sätter texter i rörelse?

MEDVERKANDE: Anna Mellergård - litteraturutvecklare, Kalmar län tillsammans med litteraturutvecklare från olika delar av Sverige, kulturpolitiker, författare och pedagoger.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!