V. 2.1.7

Medskapande kultur som kraft i utsatta stadsdelar

Eskilstuna kommuns arbete med utsatta stadsdelar är prioriterat i hela organisationen och leds av kommunens vision att ”Vi gör Eskilstuna tillsammans”. Eget skapande, kreativitet och konstnärligt uttryck handlar om att möjliggöra för fler att vara delaktiga i kulturverksamhet, skapa förutsättningar till ett stimulerande fritidsutbud. Bildning och låga trösklar handlar om att på nya sätt bjuda in till livslångt lärande, att främja läsning men också att lära känna sin stad och samtidigt låta staden lära känna dig. Vi ger en bild av arbetet och bjuder in till en avslutande diskussion för att problematisera kulturens närvaro i utsatta stadsdelar genom att starta samtal, utbyten och driva utveckling framåt.

MEDVERKANDE: Ett samtal mellan enheter på Eskilstuna kommuns kultur- och fritidsförvaltning: Konstmuseer, Musikskolan, Ung Fritid och mötesplatser, Stadsbiblioteket, Stadsmuseet och Stadsarkivet.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!