V. 2.1.7

Mingel med kulturutskottet

Politiska representanter från samtliga 21 regioner i Sverige är inbjudna till ett kulturpolitiskt mingel under onsdagen den 5 februari för att få ett informellt och tvärsektoriellt samtal på flera nivåer. Formen är ett mingel, modererat av Benny Marcel, direktör Nordisk Kulturfond, där samtliga riksdagspartier får fyra minuter på sig att presentera sin syn på "Vad är en nationell kulturpolitik för dig och ditt parti? Vad saknas idag?

Deltar gör också en av Danmarks starkaste kulturpersonlighet, Kasper Holten, teaterdirektör för Det Kongelige Teater, som bidrar med en dagsaktuell dansk kulturpolitisk krönika. Kultur- och demokratiminister Amanda Lind avslutar med en reflektion över Sveriges nationella kulturpolitik.

Är du politiker på nationell, regional eller kommunal nivå och önskar bli inbjuden? Maila moa.jonsson@folkochkultur.se  Begränsat antal platser.

Följ minglet på Folk och Kulturs twitter!

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!