V. 2.1.7
Gîran Strand
Foto: Gîran Strand

Mingelseminarium: Nu gör vi det – Kultur i Norr tar position!

Kultur i Norr är ett etablerat interregionalt nätverk som syftar till att Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen samverkar i kulturfrågor med fokus på gemensamma utmaningar och möjligheter. Samarbetet har nu mynnat ut i ett kulturpolitiskt positionspapper med syfte att ytterligare stärka det professionella kulturlivets roll och position som tillväxtfaktor i norra Sverige genom tre prioriterade områden: urfolket samerna, kulturella och kreativa näringar och arrangörsfrämjande insatser. Förutom offentliggörandet av det kulturpolitiska positionspappret bjuds du på våra erfarenheter av regional kultursamverkan, musik av artisten Sara Ajnnak, dryck och tilltugg. Välkomna!

MEDVERKANDE: Tomas Vedestig - Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Norrbotten, Nina Björby - Ordförande Kulturutskottet, Region Västerbotten, Hans Backlund - Ordförande Nämnden för hållbar utveckling, Region Västernorrland, Karin Thomasson - Ordförande Regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen. Kristina Nilsson - Kulturchef, Region Norrbotten, Joakim Sandberg - Kulturchef, Region Västerbotten, Maria Oldenmark - Kulturchef, Region Västernorrland, Ingrid Printz - Kulturchef, Region Jämtland Härjedalen, Sara Ajnnak - Artist.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!