V. 2.1.7

När hat och hot blir vardag

Kultur och konst utmanar och upprör och ska så göra. Men i ett demokratiskt samhälle ska du inte bli skrämd eller förhindras att utöva den p.g.a. hot, hat eller trakasserier. Ibland undviker vi saker av rädsla för obehagliga konsekvenser, men märker vi själva när självcensuren smyger sig på? Och har vi en realistisk bild av hotet eller obehaget?I vår workshop undersöker vi skillnader mellan hot och obehag, analyserar sannolika risker och diskuterar handlingsalternativ. Utifrån er vardag och verklighet, tänker vi och skapar tillsammans utifrån psykologiska modeller, modern hjärnforskning och principer för vuxenlärande. Workshopen riktar sig till dig som har erfarenheter av obehagliga eller hotfulla situationer i arbetet.

MEDVERKANDE: Philippa Borgh - leg. psykolog, Maria Martinsson - förändringsledare.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!