V. 2.1.5

OFFENTLIG KONST I SVERIGE OCH FINLAND- TRENDER, MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR

Konst i offentlig miljö upplever i Finland och Sverige på 2010-talet sitt stora uppsving. Vår historia är till en del gemensam och i de båda länderna erkänner man att konsten förkroppsligar värden som hänger ihop med välfärdsstatens ideal. Även om man i Finland och Sverige har en delad värdegrund ifråga om den offentliga konsten, den betydelse värden ges och sätten att arbeta med dem skiljer sig från varandra. Hur förverkligas konsten i kommunerna i Sverige och Finland? Stöder kommunens organisation förverkligandet av konst, eller finns det hinder i vägen? Hur kan dessa hinder övervinnas? Vilka är de bästa förutsättningarna för att lyckas med konstprojekt? Vad kan vi lära oss av varandra? Välkommen att diskutera med oss!

MEDVERKANDE: Peter Hagdahl - Curator Statens konstråd, Klas Fontell - Arkitekt, HAM Helsingfors konstmuseum,  Anna Ehn - Avdelningschef, kulturförvaltningen, offentlig konst, Uppsala kommun, Linda Wallenberg - Curator, konstkonsult, Aino Kostiainen - Projektledare, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland. Moderator:  Jaana Tamminen - Projektchef för konst och kultur, Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!