V. 2.1.7
Nils Jarlsbo (formgivare)
Foto: Nils Jarlsbo (formgivare)

Om Folk och kultur i hela landet – Nätverkstan

Sverige genomlever idag en stark urbanisering: storstäderna växer, landsbygden avfolkas. Vilka konsekvenser får det för landets kulturpolitik? Vi lever i en tid då populismen växer sig stark, runt om i världen. Förutsättningarna för att bedriva kulturpolitik har därmed förändrats. En rad politiska frågor - sociala och ekonomiska konflikter - beskrivs och diskuteras i kulturella termer. Därmed rycker kulturfrågor in i centrum av den politiska diskussionen. Starka krafter framställer kulturell likhet som ideal och mål för politiken. Det kulturpolitiska målet om "mångfald" ifrågasätts. Utifrån en regional kulturpolitisk samtalsturné där Nätverkstan besökt 17 av Sveriges 21 regioner kommer vi ställa ett antal frågor och göra några påståenden.

MEDVERKANDE: David Karlsson - idéhistoriker, skribent, seniorrådgivare på Nätverkstan, Jesper Eng - språkvetare och kulturprojektledare, utbildare och utredare på Nätverkstan.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!