V. 2.1.7

Öppna Berättande magasin – ett nytt sätt att använda museisamlingar

Hur kan museisamlingar bli mer tillgängliga och användbara? I sina Berättande magasin har Sörmlands museum på ett unikt sätt gjort samlingarna tillgängligt för publiken – inte bara genom att ha gjort dem till museets uppglasade ”hjärta” utan också genom att ha skapat en helt ny struktur: det är inte längre själva objekten (dvs. material eller objektkategori) som utgör det viktigaste kriteriet efter vilket de ska visas. Istället är de ordnade efter sociala sammanhang. Det kan vara en person, en gård, en familj, en arbetsplats, en institution. Vi kommer att presentera helhetskonceptet bakom de Berättande magasin: hur vi tänker kring samlingar (inkl. aktiv insamling), gestaltningen av magasinen och det pedagogiska arbetet med samlingarna.

MEDVERKANDE: Peter Ostritsch - enhetschef, Hanna Aili - antikvarie, Jean-Pierre Salkvist - antikvarie/pedagog. Alla från Sörmlands museum, Enheten Samlingar.

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!