V. 2.1.7
okänd.Tekniska museet CC BY
Foto: okänd.Tekniska museet CC BY

Panelsamtal: Museer under press och nyckeln till framtiden

Den dynamiska museisektorn stärker samhället lokalt och nationellt. Men vad händer runt om i Sverige när en tuffare ekonomi kräver prioriteringar? När investeringar i kultur ställs mot sjukvård? Vad händer med museernas bidrag till lokalsamhället när kunskapsunderlaget inte fylls på? Hur ska framtida museer spegla vår tid om samlingen inte är aktiv? Den nya Museilagen befäster museernas värde idag men hur fungerar den i praktiken och för framtiden? Hur säkrar man att de som fattar besluten också ser de långsiktiga effekterna? Utifrån en aktuell rapport från Sveriges Museer diskuterar panelen museernas situation och blickar framåt.

MEDVERKANDE: 

Intro: Maria Jansén, ordförande Sveriges Museer

Moderator: Jeanette Gustafsdotter, ny generalsekreterare för Sveriges Museer

Panelen:  Åsa Hallén - landsantikvarie, museichef Värmlands museum , Fredrik Linder - stadsantikvarie och chef för avdelningen Museer och Konst, Stockholm, Eva Burman-  chefredaktör, Eskilstuna-Kuriren, Lawen Redar (S) - kulturutskottets presidium.

 

Anmäl er till vårt nyhetsbrev

Logga in

Logga in här på Folk och Kulturs hemsida och planera upp ditt besök genom att bygga ett personligt schema. Är du en ny användare? Då måste du registrera dig först. Det gör du här. Allt som krävs är namn och mailadress så är du igång!