Cilla Benkö i samtal med Benny Marcel

Sveriges Radio har en gedigen lokal närvaro och rapporterar löpande från Sveriges samtliga 290 kommuner – något inget annat mediebolag gör. Sveriges Radios lokala närvaro har dessutom utökats ännu mer under senare år runtom i landet genom tillfälliga redaktioner i  områden som tidigare varit mindre bevakade av medier. Trots den hårda konkurrensen från en global och digital marknad fortsätter svensk public service att ha en stor och trogen publik. 

Cilla Benkö, vd för Sveriges Radio, samtalar med Benny Marcel om Sveriges Radios roll för svensk demokrati och om hur det fortsatta uppdraget bör handla om hela svenska folket, ett stärkt oberoende och ekonomiska förutsättningar. Uppdraget ska vara teknikneutralt för att säkra allmänhetens tillgång till samhällsviktig information digitalt samt ett beredskapsuppdrag formulerat på ett sätt så att oberoendet inte kan ifrågasättas. Med det förändrade säkerhetspolitiska läget i vårt närområde blir public service roll inom totalförsvaret och beredskapsuppdraget än viktigare. Sveriges Radio är det enda mediet och informationskällan som fungerar när allt annat ligger nere – då endast vevradio eller batteriradio kommer fungera.

 

 

 

 

Arrangör: Kulturlyftet

Plats: Stora scenen, Stiga Sports Arena

Tid: Fredag 11:00 – 11:45

Benny Marcel

generaldirektör Nordisk Kulturfond

Cilla Benkö

vd Sveriges Radio

Cilla Benkö
Med sina 10 år som vd för Sveriges Radio och poster i flera internationella styrelser, däribland EBU (European Broadcasting Union), PMA (Public Media Alliance) och INSI (International News Safety Institute) är Cilla Benkö en av medias tyngsta namn. Cilla föreläser och debatterar regelbundet om vikten kring det fria ordet och Public Service roll i medielandskapet.

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev