I varje hörn av Sverige – teatrarna, musiken och museerna

Klarar vi av att leverera kulturupplevelser i hela landet? Regional Musik i Sverige, Länsmuseernas Samarbetsråd och Länsteatrarna i Sverige diskuterar länskulturinstitutionernas viktiga, stimulerande men svåra uppdrag att ha bred verksamhet, många målgrupper och verka överallt runt om i landet. Hur ser länskulturinstitutionernas största möjligheter och utmaningar ut? Finns det hot mot den regionala kulturen i ekonomi och politik? Vad ser vi för framtid för kulturen i landet?

Ordförandena i samarbetsråden för de svenska länsmuseerna, länsmusiken och länsteatrarna pratar om möjligheterna, utmaningarna och guldkornen. 

 

Arrangör: Kulturlyftet

Plats: Stora scenen, Stiga Sports Arena

Tid: Torsdag 10:15 – 11:00

Nina Björby

Kulturlyftet

ordförande Regional Musik i Sverige

Robert Uitto

Kulturlyftet

ordförande Länsteatrarna i Sverige

Jonas Hellberg

Kulturlyftet

ordförande Länsmuseernas Samarbetsråd

Janne Wikström

moderator

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev