Kultur och delaktighet i skolan – elevens rättighet

Barnkonventionens Artikel 31 blev lag 2020 och den innebär att barn och unga har rätt till kultur i skolan. Men hur efterföljs lagen?

Under 2022 kartlade projektet Barn hittar kultur barns tillgång till kultur i Sveriges regioner och kommuner. Hur ser det då ut i landets kommuner och regioner?

Se en gestaltad och interaktiv presentation om barns tillgång till kultur.

 

Barn hittar kultur är ett nationellt projekt som arbetar för:

Att alla skolelever i Sverige ska få uppleva och delta i kultur.

Att alla skolelever i Sverige ska få lika mycket kultur.

Att alla skolelever i Sverige ska vara delaktiga i valet av kultur.

Barn hittar kultur är ett projekt som syftar till att ur ett nationellt perspektiv ge elever en mer rättvis fördelning av kultur i skolan där de får ökad insikt om val, delaktighet och medbestämmande. 

Vi har samarbete nationellt med organisationer, föreningar kommuner, regioner i Sverige. Vår målsättning med projektet är bl a att skapa en digital plattform för all kultur i Sverige riktad till skolelever. Detta gör vi för att elever själva ska vara delaktiga i valet av vilken kultur de ska få på sin skola. Plattformen ska innehålla information om olika former av kultur samt om barn- och ungas demokratiska rätt till kultur. En synergieffekt är att plattformen kan fungera som ett stöd för pedagoger och kulturutövare med ökad synlighet för olika kulturuttryck. 

 

Arrangör: Barn hittar kultur

Plats: Hyresvärlden, Munktell Science Park

Tid: Torsdag 14:00 – 14:45

Anna Svensson Kundromichalis

kreativ kommunikatör, regissör

Anna är frilansande skådespelerska och regissör. De senaste 25 åren har hon arbetat med teater, som skådespelare men har också regisserat, koreograferat, varit lärare i fysisk skådespelarträning, varit konstnärlig ledare för frigrupp och arrangerat teaterkollo.

Anna är utbildad vid bl.a. Dell´Arte School of Physical theatre i USA och Stockholms Dramatiska Högskola.

Anna känner väl till Sveriges kommuner och regioner dels utifrån sitt arbete som turnerande skådespelare och dels för att hon har lett kartläggningen om barns tillgång till kultur i kommuner och regioner under 2022.

https://annasvenssonkundromichalis.se

Daniela Kullman

projektledare, dramatiker

Daniela Kullman har arbetat med teater sedan ca 25 år tillbaka, framförallt som dramatiker, dramaturg och regissör. Hon har skrivit över 20 teaterföreställningar för både barn och vuxna och varit konstnärlig ledare för två teatrar i Stockholm.

Hon skrev föreställningen KONST, KULTUR & DEMOKRATI vilket är en del av den förestudie som ligger till grund för Barn hittar kulturs fortsatta arbete med att göra elever i Sverige delaktiga i valet av kultur i skolan. 

https://danielakullman.wordpress.com

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev