Workshop i teckenspråkssång – att stärka det musikaliska uttrycket med tecken

Teckenspråk är ett kommunikationsspråk där hela kroppen används för att uttrycka sig. Genom att använda teckenspråk i ett musikaliskt framträdande med sång kan vi även fysiskt kommunicera musiken och textens budskap och beröra lyssnaren på ett djupare plan. Teckenspråket ger sången en extra dimension och möjliggör för fler att ta del av musikens kraft.

I denna workshop upplever vi musiken genom att prova på att uttrycka den på teckenspråk. Vi arbetar med att tillsammans leverera innehållet med tecken och känslor. Workshopen leds av teckenspråksartisten Helena Wästborn.

Arrangör: Kulturens bildningsverksamhet

Plats: Övervåningen, Stiga Sports Arena

Tid: Lördag 12:00 – 13:00

Helena Wästborn

workshopledare och teckenspråksartist

Genom åren har Helena förmedlat Melodifestivalen, Nobelsändningar och Kungliga dop och bröllop på teckenspråk för SVT. Men hon jobbar även i de mindre formaten, som med föreläsningar, körer och dagliga verksamheter för att synliggöra teckenspråkets kulturella bredd och språkets kraft till inkludering för både teckenspråkiga och icke teckenspråkiga. 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev