Tystnar Sverige? Rösträtt – sång på förskolan, ett livsviktigt projekt!

Sången utgör en fristad för hundratusentals människor i Sverige, oberoende av kön, etniskt ursprung, politisk eller religiös uppfattning eller ålder. Ändå prioriteras sången bort i hela utbildningskedjan. Varför? Det måste ske en förändring och förändringen måste börja på förskolan.

Barn ska ha rätt att växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande. Sången har både en välgörande och en bildande kraft och ökar välbefinnandet. Hur kan sång på små barns villkor vara så viktigt? Vad kan vi göra och när bör vi agera? Finns svaret i hjärnforskningen?  

I den här programpunkten utforskar vi varför sången är så viktig för bland annat barns språkutveckling och varför vi måste börja med de allra minsta barnen. 
 
Moderator:
Susanne Rydén, Preses Kungl. Musikaliska Akademin och VD Musik i Syd   

Medverkande föredragshållare: 
Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm
– Om barns röstläge och varför utvecklingen av den egna rösten måste ske i förskoleåldern

Gunnar Bjursell, Professor emeritus, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet
– Om barnets kulturella hjärna och förutsättningar för lärande och språkutveckling i förskolan.  
 
Medverkande panelsamtal:
Amanda Lind (MP), ordförande i kulturutskottet
Emma Ahlström Köster (M), riksdagsledamot
Gunnar Bjursell, Professor emeritus, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa vid Karolinska Institutet   
Gezim Isufi, rektor Nydala förskola i Malmö
Karin Westerberg Kindgren, konstnärlig ledare Rösträtt - sång på förskolan, Region Stockholm
Sibylle M Kühne, universitetsadjunkt, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund

Rösträtt – sång på förskolan är ett nationellt samarbetsprojekt inom YAM Sweden, Regional Musik Sveriges verksamhet för barn och unga, med målet att stärka barns sång. 20 regioner i landet deltar med 59 utbildade sångcoacher och projektsamordnare är Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum. 
 
 
 

Arrangör: Musik i Syd

Plats: Lokomotivet, Lokomotivet

Tid: Torsdag 14:00 – 15:00

Karin Westerberg Kindgren

konstnärlig ledare Rösträtt – sång på förskolan, Region Stockholm

Gunnar Bjursell

professor emeritus, direktör för Centrum för kultur, kognition och hälsa Karolinska Institutet

Amanda Lind (MP)

ordförande kulturutskottet

Emma Ahlström Köster (M)

riksdagsledamot

Gezim Isufi

rektor Nydala förskola Malmö

Sibylle M Kühne

universitetsadjunkt, Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV), Mittuniversitetet, Sundsvall/Östersund

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev