Vad säger partiernas ungdomsförbund om den nationella kulturpolitiken?

2022 fick Sverige en ny regering bestående av M, KD och L med stöd av SD. Två år av pandemirestriktioner och kostnadsökningar till följd av kriget i Ukraina slår hårt mot kulturbranschen. Ekonomiska läget är tufft. Samtidigt bevisas kulturens enande värde under orostider: det är ingen slump att teatrar och museer blivit måltavlor under kriget. Men hur ser de politiska ungdomsförbunden på den nationella kulturpolitiken? Bör de kulturpolitiska målen ändras? Gagnar målen de unga i Sverige?

Vid årets Folk och Kultur arrangerar Sveriges Museer och Svensk Scenkonst en högaktuell utfrågning av flera av de politiska partiernas ungdomsförbund. 

Hur kan lärdomarna från pandemitiden användas till mer långsiktiga finansieringsstrukturer? Och vilken dynamisk effekt kan en nationell kulturpolitik ha på samhället i övrigt?

Missa inte detta viktiga kulturpolitiska samtal med partiernas ungdomsförbund om den nationella politikens betydelse för Sveriges kulturliv!

Utfrågningen görs av Mikael Brännvall, vd för Svensk Scenkonst, och Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges Museer.

De politiska ungdomsförbunden:
LUF, Grön Ungdom, KDU, CUF, Ung Vänster, MUF, SDU och SSU. 

Direkt efter utfrågningen kommenterar kulturlivets ungdomsorganisationer och tankesmedjan Unga Tankar om Musik högt och lågt från ungdomspolitikernas utfrågning.

Programpunkten sänds live på Youtube @svenskscenkonst

 

 

Arrangörer: Svensk Scenkonst och Sveriges Museer

Plats: Auditorium, Munktellmuseet

Tid: Torsdag 12:00 – 12:45

Gunnar Ardelius

generalsekreterare Sveriges Museer

Gunnar Ardelius är generalsekreterare på Sveriges Museer som samlar stora och små museer över hela landet. 

Nike Örbrink

Förbundsordförande, Kristdemokratiska Ungdomsförbundet Sverige

 

 

Caroline von Seth

(CUF)

Rebecka Forsberg

(Grön Ungdom)

Mikael Brännvall

vd Svensk Scenkonst

Mikael brännvall är vd på Svensk Scenkonst som är en branch- och arbetsgivarorganisation för professionella scener i Sverige. 

Erik Berg

(LUF)

Dalila Alibasic

(MUF)

Assar Wixe

(SSU)

Emil Enebladx

(Ungsvenskarna)

Ava Rudberg

(Ung Vänster)

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev