Hur säkras det professionella musiklivets kompetensförsörjning i Sverige?

Elever får inte gå från schemalagd undervisning för att spela i kulturskolan. Förberedande utbildning till högskolan saknas på många håll. Hur säkerställer vi en bättre struktur i utbildningskedjan för musiklivets kompetensförsörjning? Ett samtal där utbildningspolitiker och kulturpolitiker på nationell, regional och lokal nivå för ett resonemang kring hur utbildningskedjan kan länkas samman för att säkra det professionella musiklivets kompetensförsörjning.

Arrangör: Kungl. Musikaliska Akademien, Kungliga Musikhögskolan och Svensk Scenkonst

Programpunkten sänds live på Youtube @svenskscenkonst

Arrangörer: Svensk Scenkonst och Kungliga Musikaliska Akademien, Kungliga Musikhögskolan

Plats: Auditorium, Munktellmuseet

Tid: Torsdag 10:05 – 10:50

Mikael Brännvall

vd Svensk Scenkonst

Susanne Rydén

preses Kungliga Musikaliska Akademien, vd Musik i Syd

Helena Wessman

rektor Kungliga Musikhögskolan

Erik Berg

(LUF)

Assar Wixe

(SSU)

Stefan Forsberg

vd Kungliga filharmonikerna

 

 

Veronika Lorentzson

rektor Musikskolan Gislaved

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev