Hur stor är evenemangssektorn? Nu presenteras ny nationell statistik

Den 9 februari presenteras för första gången robusta data som beskriver svensk evenemangssektors ekonomiska bidrag till Sverige och i antal arbetstillfällen.

Under pandemin blev det tydligt att det saknades relevant statistik för att beskriva evenemangsnäringen i Sverige. Några stora aktörer inom näringen; Svensk Scenkonst, Svensk Live, Riksidrottsförbundet, Svenska motionslopp och Visita med Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) samlades för ett år sedan kring projektet ”Evenemang i siffror” med målet att ta fram nationell relevant och pålitlig statistik. Parterna såg nödvändigheten av att stärka kunskapen om branschen och om hur den kan utvecklas, inte minst som underlag för prioriteringar och politiska beslut.

Projektet finansieras av de medverkande organisationerna med stöd av Tillväxtverket.

Programpunkten sänds live på Youtube @svenskscenkonst

Arrangörer: Svensk Scenkonst och Svensk Live, BFUF

Plats: Auditorium, Munktellmuseet

Tid: Torsdag 09:00 – 09:45

Staffan Movin

ordf. En svensk klassiker

Stina Algotson

Moderator, vd BFUF

Magnus Aspegren

regional utvecklingsdirektör Region Jämtland Härjedalen

Catrin Hulmarker

kommunstyrelsens ordförande (M) Hjo kommun

Jessica Franzén

Jupel AB

Joppe Pihlgren

verksamhetsansvarig Svensk Live

Karolina Moberg

marknads- och kommunikationschef Live Nation

Mathias Bergendahl

vd High Chaparral

Mikael Brännvall

vd Svensk Scenkonst

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev