Offentlig och privat finansiering i skön förening (?) - exempel från Norge

Talent Norge är den norska regeringens program för att få privat kapital in i kulturfinansiering och bidra med statliga medel för att utveckla de allra främsta konstnärerna och kulturaktörerna.

Den norska regeringen satsade 15 miljoner 2015. De första tre åren genomfördes 36 satsningar till en kostnad av knappt 212 miljoner, varav 80,8 från Talent Norge och 131 miljoner från privata bidragsgivare.

Trine Skei Grande (venstre – motsvarande liberalerna) tog över som kulturminister 2016 och skar då ned satsningen till ca 13 miljoner per år med motiveringen att offentliga medel skall prioriteras till områden där det är svårt att få in privata medel. Det viktiga är att vi har fått upp ögonen för kraften som ligger i samarbetet mellan det offentliga och det privata i konst- och kulturfältet.

En breddad finansiering av kulturfältet är igen högt på agendan också i den svenska kulturpolitiska debatten. Hade det norska exemplet fungerat i Sverige och vilka synergier och lärdomar kan överföras mellan de nordiska länderna? 

 

Arrangör: Voksenåsen – kulturcentrum för svensk-norskt samarbete.

Plats: C-hallen, Munktellmuseet

Tid: Torsdag 11:45 – 12:15

Maria af Klinteberg Herresthal

vd Voksenåsen

Maria af Klinteberg Herresthal (född 1966) är en svensk operadramaturg och kulturledare. Hon har en studiebakgrund inom språk och musik från Norges musikhögskola och universitetet i Norge, Sverige och Italien. Hon har arbetat som översättare och sångpedagog och var med om att bygga upp radiokanalen NRK Klassisk. Herresthal ledde dramaturgiatet vid Den Norske Opera & Ballett, innan hon 2019 blev chef för Outreach & Education med ansvar för en avdelning som bland annat markerade sig genom att vinna The International Opera Award 2015 i kategorien «Accessibility». Hon är sedan 2016 anställd som vd Nationalgåvan Voksenåsen. 

Fredrik Lindgren

vd Kungliga Operan

Fredrik Lindgren utsågs i oktober 2021 till ny vd för Kungliga Operan AB, nationalscenen för opera och balett. Han har lång  erfarenhet av att leda komplexa organisationer i förändring och har under tolv år arbetat på Kunskapsskolan i Sverige, varav nio år som vd. Innan dess var han inom Investor AB i flera olika positioner. Fredrik Lindgren är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har musikalisk skolning från Stockholms gosskör, Stockholms Musikgymnasium och Operastudio 67.

Benny Marcel

direktör Nordisk Kulturfond

Benny Marcel har sedan 2015 varit direktör för Nordisk Kulturfond i Köpenhamn. Innan dess arbetade han som ställföreträdande generaldirektör och avdelningschef för Statens kulturråd i 13 år. Benny Marcel har suttit i flera styrelser och medverkat i olika rapporter för den svenska regeringen. Han började sin karriär inom mänskliga rättigheter i Mellanöstern och senare som Europachef på Rädda Barnen. Han har också varit chef för Svenska Kammarorkestern/Örebro Konserthus och Örebro Kulturskola.

Trine Skei Grande

tidigare Kulturminister Norge, partiet Venstre

Trine Skei Grande (född 1969) är en norsk politiker för partiet Venstre. Hon var partieldare 2010-2020, och stortingsledamot 2005-2020. Grande var först Kunnskaps- og integreringsminister i Erna Solbergs borgeliga regering och därefter Kultur- og innkluderingsminister i den samma. Grande har studerat socialekonomi, statsvetenskap och historia och varit generalsekreterare för norska ungdomsrådet och arbetat som PR-konsult. Som Kulturminister var Grande djupt engagerad i utveckling av modeller för kutlurfinansiering. Idag arbetar hon som Hållbarhetsdirektör för Footprint, en del av Sopra Steria. 

Tillbaka

 

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev